Om stoppamarknadshyrorna.seVälkommen till Ung Vänsters kampanj Stoppa Marknadshyrorna.

Situationen på bostadsmarknaden har havererat. Över nästan hela landet råder bostadsbrist. Särskilt svårt är det för ungdomar att få en lägenhet. Vi tvingas bo kvar hemma eller ta skumma andrahandskontrakt för att ha någonstans att bo. Allmännyttan säljs ut i rekordfart. Segregationen ökar. Och nu finns risken att regeringen vill göra det hela ännu värre, genom att införa marknadshyror. Här kan du läsa mer och vara med och protestera mot bostadsbristen och marknadshyrorna.

Dela sidan med andra

Bygg bort bostadsbristen!


Situationen på bostadsmarknaden är ohållbar. I var femte kommun råder bostadsbrist. Allra värst är det i de större städerna, där man får stå i kö i flera år för att få en lägenhet. Många unga tvingas hyra i andra- eller tredjehand, betala dyrt för skumma hyreskontrakt eller bo kvar hemma hos föräldrarna för att man inte har råd att flytta hemifrån. Den statliga myndigheten Boverket räknar med att det kommer att bli ännu svårare för unga att få en bostad och boendeforskare beräknar det idag finns 245 000 unga i landet som idag saknar egen bostad. För att lösa situationen skulle det behöva byggas 158 000 nya bostäder.

Högern skyller det här på att vi har för stor andel kommunalt ägda bostäder, eller på att fastighetsägarna inte får göra tillräckligt mycket vinst. Det är inte sant. Problemet är bostadsbristen, och lösningen är enkel: bygg fler bostäder! Vi vill att det ska satsas på att bygga bort bostadsbristen och särskilt på att bygga hyresrätter med rimlig hyra.

Visste du att
Den borgerliga regeringen tog 2007 bort ränte- och investeringsbidragen för byggandet av hyresrätter. Samma år minskade antalet nybyggen av hyresrätter med 63 %.

Vi vill
Att staten ska satsa på bostadsbyggandet.